WELKOM BIJ GROEN LICHT - EXPERTS IN parkeeronderzoek

Een tikkeltje eigenwijs, maar altijd coöperatief

Parkeeronderzoek

  • Watervlug in het ontleden van problemen
  • Zien wat anderen ontgaat
  • Spitsvondig en creatief

Als onderzoekend en adviserend bureau is Groen Licht breed inzetbaar

Parkeeronderzoek-Groen-Licht

Groen licht parkeeronderzoek

Een parkeeronderzoek is van onschatbare waarde als het gaat om het begrijpen en verbeteren van parkeeromstandigheden en -beleid. Met behulp van een parkeeronderzoek kunnen beleidsmakers en stedenbouwkundigen cruciale informatie verzamelen die hen in staat stelt effectieve oplossingen te ontwikkelen voor parkeeruitdagingen. Interesse in een parkeeronderzoek? Neem contact met ons op!

Waarom parkeeronderzoek?

Ten eerste biedt een parkeeronderzoek inzicht in de parkeervraag en -behoefte. Door gegevens te verzamelen over parkeerpatronen, zoals bezettingsgraad, parkeerduur en piekmomenten, kunnen beleidsmakers de vraag naar parkeerplaatsen beter begrijpen. Dit stelt hen in staat om gerichte maatregelen te nemen, zoals het uitbreiden van parkeergelegenheden of het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen. Het herhaaldelijk gebruik van het woord "parkeeronderzoek" onderstreept het belang van deze gegevens bij het vormgeven van effectief parkeerbeleid.

Bovendien biedt een parkeeronderzoek waardevolle informatie over de parkeerervaring en tevredenheid van gebruikers. Door middel van enquêtes of observaties kunnen onderzoekers inzicht krijgen in de perceptie van parkeerders over factoren zoals beschikbaarheid, toegankelijkheid en prijs. Deze informatie helpt bij het identificeren van knelpunten en het verbeteren van de kwaliteit van de parkeervoorzieningen. Wij denken hierin graag met jou mee. Even sparren? Neem contact op!

Parkeerdata in kaart brengen

Daarnaast kan een parkeeronderzoek bijdragen aan het verminderen van verkeerscongestie en het bevorderen van duurzaam vervoer. Door gegevens te analyseren over het gebruik van parkeerplaatsen in relatie tot andere vervoerswijzen, kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om het gebruik van alternatieve vervoerswijzen te stimuleren, zoals fietsen, lopen of het openbaar vervoer. 

Ten slotte biedt een parkeeronderzoek een basis voor efficiënt parkeerbeheer en -planning. Door het in kaart brengen van de parkeerbehoefte en het monitoren van de parkeersituatie, kunnen beleidsmakers de beschikbare middelen optimaal benutten en toekomstige behoeften voorspellen. Dit helpt om congestie te verminderen, de doorstroming te verbeteren en parkeerproblemen proactief aan te pakken.

Hoe gaat Groen licht te werk?

Doordat Groen Licht jarenlange ervaring heeft in het inzetten van HBO / WO studenten voor verschillende soorten veldonderzoek zoals parkeeronderzoeken in onder andere Tilburg, Maastricht, Utrecht, Rotterdam, Breda en Leiden, hebben wij een goede way of working gecreëerd voor het werken in verschillende steden en dorpen. Wanneer en waar maakt voor ons eigenlijk niet uit.

Onze veldmedewerkers zijn geworven door hun skills in plannen, organiseren en -het geven en volgen van eventuele instructies. Tijdens het veldwerk wordt er nauw toezicht gehouden, en grijpen zij in, mocht er bijsturing nodig zijn. Ook houden wij rekening met de privacy en is de data altijd goed beschermd volgens de wet- en regelgeving omtrent het bewaren van data.

Interesse in een parkeeronderzoek? Neem contact met ons op!

Groen-Licht-Parkeeronderzoek

Nieuwsgierig naar wat Groen Licht voor u kan betekenen?